fbpx

Sztuka zadawania pytań

Coaching to sztuka umiejętnego zadawania pytań. W zależności od tego jakie zadasz pytanie – takiej odpowiedzi możesz oczekiwać. Czy zauważasz różnicę w pytaniach: 

A. Dlaczego jestem takim niedorajdą/ ciapą / głupkiem i znów mi to nie wyszło? 

B. Co mogę zrobić, aby następnym razem zrobić to lepiej?

Zadanie pytania w pierwszy sposób (A) sugeruje i zakłada z góry, że coś jest nie tak. Używa pejoratywnej nazwy, przylepia etykietkę, podcina tym samym skrzydła i toruje kierunek dla mało konstruktywnej odpowiedzi.

Pytanie B sugeruje, że coś da zrobić się lepiej, ale nie podważa tego, co zostało wykonane. Już samo zadanie pytania w ten sposób może motywować do poprawy, czy rozwoju. Nadaje bardziej pozytywny wydźwięk, zachęcająca do dalszej pracy.   

Tę prostą technikę uważnego zadawania pytań warto zaimplementować w życiu codziennym, z partnerem, dziećmi, pracownikami, znajomymi. A najważniejsze, aby zacząć od siebie i śledzić tok myśli w głowie. 

Warto jednak, nie tylko stawiać odpowiednie pytania, ale też szczerze na nie odpowiadać. Jednym z pytań pomagających lepiej zrozumieć swoje działania jest pytanie: po co? Pomaga ono również zidentyfikować stojące za działaniami potrzeby oraz emocje.

Niejednokrotnie stawiamy sobie cele i podążamy w kierunku ich realizacji, nie zadając sobie podstawowego pytania: 

 • Po co ja właściwie coś robię, po co ja do tego dążę, co chcę przez to osiągnąć?
 • Czy cel, do którego dążę spełni moje potrzeby? Jakie to są potrzeby?

Zdarza się, że mówimy i działamy bez przemyślenia, jakby na oślep, lub na tak zwanym auto pilocie, powtarzamy, to co usłyszeliśmy od innych, nie zastanawiając się nad własną opinią. Jako dorośli przyjmujemy sposób myślenia i działania naszych przodków i otoczenia, bo tak zostaliśmy wychowani. Bardzo rzadko kiedy je podważamy i zastanawiamy się nad tym, co tak naprawdę nam służy.

O tym jak bardzo istotna jest intencja, prawie nie myślimy, a to właśnie intencje stojące za pragnieniami i potrzebami są kluczowym motorem napędzającym działania.

Czy często zastanawiasz się, czego tak naprawdę Ty chcesz od życia a nie wymagają tego od Ciebie inni?

Warto mieć świadomość, czy robi się coś, aby przypodobać się innym, spełnić ich oczekiwania, czy może zdobyć uwagę i szacunek. Podążając za tym, co robią lub mówią inni nie musi oznaczać, że my się w tym odnajdziemy i poczujemy szczęśliwi. Problem polega na tym, że opinie i zdanie innych często się zmienia i ciężko za nim nadążyć.

Dodatkowo, nie zastanawiając się nad własnymi działaniami, utracona zostaje możliwość wykorzystania własnego potencjału i spełnienia swojego celu, dla którego jesteśmy tu na Ziemi.

Każdy z nas ma wiele różnych talentów, których często nie dopuszcza do swoich myśli z obawy przed tym, co powiedzą inni, czasem z wygody lub z niechęci brania odpowiedzialności za siebie. A marzenia i wizja na siebie obkurczają się do minimum pod naporem ograniczających je przekonań.

Niekiedy potrzeba dużej dozy samozaparcia, aby odkryć to, co leży od dawna głęboko w sercu i mieć odwagę podążać za tym. Jest to z pewnością proces, w którym kluczowa wydaje się być motywacja. Odpowiednie zadawanie pytań może być w tej ścieżce wspierające.

Warto pamiętać, że czasami droga do celu jest ważniejsza, niż samo jego osiągnięcie. To podczas drogi uczymy się, zdobywamy doświadczenie, odkrywamy siebie, poznajemy życie.

I chociaż ta droga bywa wyboista, pełna niespodzianek i często sytuacji, których wolelibyśmy uniknąć, to jednak jeśli spojrzymy na te wszystkie doświadczenia z dystansu, z pewnością pojawi się wdzięczność za każde pojedyncze wydarzenie, składające się na nasz rozwój. 

Istotne jest przy tym, aby mieć świadomość, że za każdym ludzkim działaniem stoi chęć zaspokojenia potrzeb. Choć potrzeby człowieka szczegółowo przedstawił Maslow (więcej o tym piszę tutaj), to bardzo uproszczone spojrzenie na ludzkie dążenia pokazuje, że są one dość zbliżone i mogą zostać wyrażone przez trzy poniższe punkty. To czego większość ludzi chce od życia* – niezależnie od tego, ile aktualnie posiadają:

 1. Brak ograniczeń finansowych (nie wszyscy chcą być superbogaci – większość po prostu chce móc pozwolić sobie na komfort wyższy niż ciągle zaspokajanie koniecznych potrzeb).
 2. Budzić się rano i być podekscytowanym tym, co dziś będą robić.
 3. Współpracować z innymi ludźmi, którzy są produktywni i kreatywni.

Według powyższych punktów, wartościami, którymi kieruje się większość ludzi są: wolność, niezależność, radość, rozwój oraz robienie czegoś, co się lubi.

Podsumowując temat sztuki zadawania pytań, proponuję odpowiedzieć sobie na te poniższe i sprawdzić, czy odpowiedzi na nie przychodzą z łatwością, czy może wymagają chwili dłuższego zastanowienia:

 • A Ty już wiesz, co kryje się za Twoimi celami? 
 • Czy założone cele doprowadzą Cię do spełnienia Twoich potrzeb?
 • Czy wiesz, po co stawiasz sobie kolejne wyzwania lub co Cię przed nimi powstrzymuje?
 • Czy prowadzą Cię one ku prawdziwemu szczęściu i spełnieniu?

Artykuł ten dedykuję osobom, które poszukują “czegoś” w swoim życiu, które pragną odkryć i nazwać, to co dla nich ważne, poszukują inspiracji, do tego, by w pełni świadomie stać się sobą. 

*z wywiadu na YT: Bob Proctor on How to Visualize, Think and Grow Rich & Reading | #TalksAbout 01

Jak mogę Ci pomóc?

Wyświetlanie 1–4 z 8 wyników

 Art of asking the right question

Coaching is an art of asking questions. Depending on the question you ask – that answer you’ll get. Do you notice the difference between the questions:

Why am I so stupid and I did the same mistake again? vs

What can I do to do it better next time?

It’s always worth not only to ask a good questions, but also to answer them honestly. One of the questions that helps you better understand your intentions is: what for? It also helps to identify the needs and emotions behind the behaviour.

Do you often ask yourself what you really want in life? Do you just set goals and follow them without asking yourself the basic question: what for?

 • What is the real reason you do something? What is behind this what you want?
 • What do you want to achieve through your actions? Will these actions bring you closer to the goal? A goal of what purpose?

It happens that we say something and act without thinking – on the so-called autopilot we repeat what we have heard from others, without thinking about own opinion. As adults, we adopt the way of thinking and acting of our ancestors and from the environment, because that’s how we were brought up. Very rarely, we ask if it serves us.

We rarely think about the importance of our intentions. It is our intentions (behind the desires and needs) that are the key drivers of the actions.

It’s worth being aware, if you are “getting things done” to fit to the crowd, trying to meet others’ expectations or maybe getting theirs’ attention, acceptance and respect. Following what others do and tell not necessarily mean we will find it appealing and feel happy. The problem is that the opinions of others often change and it’s hard to keep up with them. 

In addition, without thinking about the actions, we lose the opportunity to use our potential and fulfill our goal, which is the reason why we are here on Earth.

I deeply believe that each of us has many different talents, which we often do not allow to express, because it sometimes takes effort to say loud own truth and follow heart and intuition.

And what most people want from life * – regardless of how much they currently have:

 1. Lack of financial limitations (not everyone wants to be super-rich – most people just want to be able to afford higher comfort than meet the everyday needs)
 2. Wake up in the morning and be excited about what she/he will do today
 3. Co-operate with other people who are productive and creative

According to the above points, the values that most people follow are: freedom, independence, joy, development, and doing something that they like.

 • So do you know now what is standing behind your goals?
 • Do you understand better, the reason you set new challenges and goals?
 • Does your goals lead you to fulfilment and longterm happiness? 

*from YT interview: Bob Proctor on How to Visualize, Think and Grow Rich & Reading | #TalksAbout 01