fbpx

Mindfulness w pracy

Aby utrzymać rześkość umysłu i uważność w ciągu dnia przede wszystkim warto o tym pomyśleć i tak zaplanować czas, aby znaleźć chwilę na zwolnienie tempa i zatrzymanie się w tu i teraz. Takie podejście zapewni nie tylko większą wydajność, ale również odkryje nowe pokłady kreatywności.

Zapewnij sobie regularne przerwy w ciągu dnia na:

 • picie wody – możesz ustawić sobie “przypominajkę” w telefonie lub przykleić post-it’a w widocznym miejscu, aby przypominał o szklance wody
 • oddech – siedząc przy biurku z oczami otwartymi lub zamkniętymi wziąć kilka świadomych, głębokich oddechów
 • możesz zrelaksować swoje oczy patrząc w dal za oknem lub przed siebie
 • skorzystanie z toalety (ale nie pójście po 5 godzinach pracy przy biurku, kiedy już prawie nic nie czuć w ciele, tylko w miarę możliwości od razu, kiedy wzywa potrzeba), innymi słowy być bardziej uważnym na bieżące potrzeby organizmu i nie odkładać ich 
 • pójście na krótki spacer, nawet dookoła budynku
 • porozmawianie z kolegami na tematy niezwiązane pracą
 • w ciągu dnia np. po spotkaniu – daj sobie chwilę, aby zweryfikować co poszło dobrze a co mogłoby zostać poprawione. Ułóż plan działania na poprawę, daj sobie szansę zmiany na przyszłość bez oceniania siebie. Doceń też szczególnie to, co poszło dobrze. Stań się bardziej świadomy, co dzieje się podczas spotkań: jak reaguje Twoje ciało, jakie są Twoje zachowania.   

Warto wziąć pod uwagę również inne aspekty:

 1. Zaplanuj swój dzień z intencją, skupiając się na tym jakie rezultaty chcesz dziś osiągnąć.
 2. Wyznacz swoje priorytety i listę zadań na dany dzień, taką która będzie przybliżać Cię do osiągnięcia celów a nie będzie po prostu standardowym “odbębnianiem” zadań.
 3. Jeśli wiesz, że nie zdążysz zakończyć zaplanowanego zadania w danym dniu możesz zakomunikować to innym (jeśli konieczne) i najważniejsze świadomie odpuścić napięcie z tym związane – niestety nie zawsze udaje się zamknąć wszystko na czas a Ziemia toczy się dalej. 
 4. Upewnij się, aby zaplanować i wykorzystać cały urlop przysługujący w bieżącym roku.
 5. Pomyśl o czymś pozytywnym, co chciałbyś dziś zrobić dla siebie, a może dla kogoś innego. 
 6. Work smarter not harder – pomyśl jak mógłbyś udoskonalić swoją pracę.
 7. Uśmiechaj się do siebie i innych.   

Wydają się to być oczywiste aktywności, ale warto sobie o regularnie nich przypominać, chociażby po to, by nie przeciążać organizmu. Mikro-pitstopy w ciągu dnia, często pomijane i  niedoceniane.

Jeśli cierpisz na ustawiczny brak czasu, zadaj sobie pytanie:

 • Gdzie tak pędzisz?
 • Czy uciekasz przed czymś w życiu?
 • Co powstrzymuje Cię przed zatrzymaniem tu i teraz? Jakie wymówki stosujesz?
 • Co jest dla Ciebie ważniejsze niż Ty sam?

W kołowrotku życia czasem łatwiej bezrefleksyjnie i bezmyślnie pędzić naprzód, zamiast się na chwilę zatrzymać i zastanowić nad towarzyszącymi wydarzeniami, swoim udziałem w różnych sytuacjach.

Jak pokazuje praktyka, takie krótkie, świadome mikro-przerwy w ciągu dnia pomagają w zachowaniu dystansu i świeżości umysłu. Warto połączyć mindfulness z innym nowym nawykiem – np. wyżej już wspomnianymi: picie szklanki wody, regularne przerwy połączone ze świadomym oddechem i skupieniem na swoim samopoczuciu.

Jestem pewna, że każdy z nas ma inne potrzeby i inne doświadczenia – bardzo ciekawi mnie w jaki sposób Ty praktykujesz uważność w ciągu dnia. Podziel się swoimi doświadczeniami zostawiając komentarz poniżej.

Jak mogę Ci pomóc?

Wyświetlanie 1–4 z 8 wyników

How to become more mindful at work ?

To keep the mind fresh and mindful during the day, first of all, it’s worth set up such intention and about it and plan time to find a moment to slow down and stop here and now. This approach will not only ensure greater efficiency, but also discover new layers of creativity.

To stay mindful during the day, you may want to remind yourself to:

 • Ensure regular breaks during the day to refresh
 • Drink regularly water – you can set up alarm in your phone for that or write a post-it to remind yourself
 • Do not forget to go to toilet when you need it, be more mindful with your body 
 • Relax your eyes by looking through the window
 • Sitting at desk – with your eyes opened or closed take couple of deep, aware breaths
 • Go for a short walk around the building
 • Talk to your peers about the topics not related to work
 • During the day (for example after a meeting) – think of what went well and appreciate it. Think of for what needs to be improved and make an action plan to change it for future. Appreciate yourslef for that. 

You may also want to consider following:

 1. Plan your day with intention of what would you like to achieve today
 2. Prioritize your tasks and create you action plans, that will bring you closer to your goal
 3. If you know you’re not going to close a task today (communicate to others if necessary) and just let it go – accept the fact that you will leave something unfinished today – world will not collapse coz of that 
 4. Plan your all days off during the year
 5. Think about something positive that you would like to do today
 6. Work smarter not harder – think of better ways in achieving, doing things at work 
 7. Smile often to yourself and others

Certainly the above list seems to be quite obvious however it’s always worth remembering about them not to strain the body. Such micro-pitstops are often overlooked and underestimated because “there is never enough time”.

If you suffer for lack of time, it is worth asking yourself the question:
Where do you rush? Do you run away from something in life?
What stops you from pausing here and now? What excuses do you use to keep yourself busy?
What is more important to you than taking a break for yourself?

In the spinning wheel of life it is sometimes easier to rush forward thoughtlessly instead of stopping for a moment and thinking about self. It is worth to remember that those short, conscious micro-breaks during the day help to keep distance and freshness of mind.

I am sure that each of us has different needs and experiences – I am very interested in how you practice mindfulness during the day. Share your experiences by leaving a comment below.