fbpx

Mindfulness – co to jest?

Pojęcie mindulness zostało rozpowszechnione w latach 80-tych zeszłego wieku, przez amerykańskiego profesora Jon Kabat-Zinn, który będąc uczniem buddyjskich nauczycieli zaobserwował pozytywny wpływ praktyki jogi oraz medytacji na własne życie. Mindfulness nie jest nową praktyką – sięga do wcześniej dobrze już znanych i praktykowanych metod panowania nad umysłem, zaczerpniętych z Dalekiego Wschodu.

Jako naukowiec, Jon Kabat-Zinn, postanowił zintegrować swoje duchowe doświadczenia z nauką. Na przestrzeni lat pracy udało mu się osiągnąć dość rozległe rezultaty: jego program MBSR (mindfulness based stress reduction) jest z powodzeniem stosowany nie tylko w wielu placówkach medycznych, ale również w armii amerykańskiej a samo pojęcie mindfulness – uważność stało się popularnym i chwytliwym hasłem na całym świecie.

Mindfulness to po polsku „uważność”, czyli niezmącony stan umysłu, w którym następuje:

 • świadomość tego co tu i teraz – to całkowite bycie w chwili obecnej, gdy:
 • myśli nie wędrują do przeszłości ani nie dryfują w przyszłość 
 • uważny stan bez oceniania – to obserwowanie rzeczywistości, nie nadając jej żadnego znaczenia, nie osądzając, ani nie zakładając, że jakikolwiek stan jest dobry bądź zły, odpowiedni lub nie – on po prostu jest w danej chwili taki a nie inny, a odczuwane stany emocjonalne zmieniają się, w końcu nic nie jest stałe, wszystko płynie
 • z czasem pojawić się może naturalne, niewymuszone docenienie obserwowanego momentu – niezależnie od tego, czy postrzegany jest on jako dobry, czy zły. Z czasem następuje dystans do otaczającej rzeczywistości, wcielenie się w rolę uważnego obserwatora, który może obiektywnie nazwać stan, samopoczucie bez emocjonalnego obciążenia, potrafi zdystansować się od wcześniej wyrobionej opinii na temat tego co jest, potrafi docenić każde emocje i te „pozytywne” i te „negatywne” – ponieważ wszystkie one są nieodłączna częścią ludzkiego życia, a poszczególne wydarzenia i sytuacje postrzega jako możliwość do lepszego poznania siebie
 • uświadomienia sobie własnego ciałamyśli, emocji, potrzeb – kontakt ze świadomością istnienia, do którego trudno czasem dotrzeć bez wyciszenia
 • przy dłuższej praktyce uważności, oprócz odczuwalnego zwolnienia tempa w życiu, pojawia się nowa jakość: przestrzeń między myślami, cisza. Następuje odpuszczenie, dystans, pojawianie się nowych pomysłów inspirowanych wyższą świadomością – wolną od lęku, obawy przed tym, co pomyślą inni i w zgodzie ze sobą.

W teorii brzmi to bardzo przyjemnie, a może nawet i zachęcająco, jednak co z praktyką ? Czy utrzymanie takiego stanu jest możliwe przez dłuższy czas? Otóż z pewnością dla osoby, która na co dzień nie poszukuje wyciszenia, żyje w kołowrotku obowiązków, z pewnością początkowo praktyka  mindfulness może stanowić wyzwanie.

Warto zauważyć, że mózg ludzki został “zaprojektowany” do tego, aby myśleć, tworzyć wielkie idee, a jego najbardziej podstawową funkcją jest, między innymi ocenianie, wynajdowanie potencjalnych zagrożeń, które to odruchy od pradziejów miały na celu chronienie życia.

O ile wydawać by się mogło, że głęboki medytacyjny stan umysłu osiągają tylko mnisi poświęcający swoje całe życie na wyciszenie, to jak się okazuje, przy regularnej praktyce oraz szczerej intencji bycia tu i teraz, stan ten jest osiągalny dla każdego.

Dzięki właściwej praktyce można nie tylko okiełznać pęd myśli, ale też zaznać prawdziwego wewnętrznego wyciszenia. Wystarczy nawet kilka minut dziennie, aby odprężyć się, zregenerować ciało i umysł. Im częściej praktykowana uważność, tym bardziej odczuwalne i zauważalne są rezultaty.

Najważniejsze, że do mindfulness nie trzeba ani nakładu pieniędzy, ani specjalnego przygotowania, wystarczą chęci i przypominanie sobie o uważności i zatrzymaniu  w chwili obecnej, kiedy to tylko możliwe.

Mindfulness jest jedną z metod, która daje szansę na oderwanie się od życiowych problemów i zwolnienia myśli, poprzez ich uświadomienie. Praktyka ta nie jest to związana z żadną wiarą ani religią a stosować może ją każdy, kto tylko ma odwagę spróbować czegoś nowego w życiu i dać się zaskoczyć jej pozytywnym skutkom ubocznym.

Szczerze polecam praktykę uważności, gdyż z własnego doświadczenia widzę jak wiele dobrego wniosła do mojej codzienności: wyciszenia, spokoju, akceptacji, lepszego poznania siebie.

Jak mogę Ci pomóc?

Wyświetlanie 1–4 z 8 wyników

Mindfulness – what is it?

The concept of mindulness was widespread in the 80s of the last century, by the American professor Jon Kabat-Zinn. As a student of Buddhist teachers, he experienced positive impact of yoga and meditation practice on his own life.

Mindfulness is not a new practice, but rather a well-known and performed method of mind control taken from the Orient Countries.

As a scientist, Jon Kabat-Zinn decided to integrate his spiritual experience with science. Over the years of his work, he achieved quite extensive results: his MBSR program (mindfulness reduction stress) is successfully used not only in many medical facilities, but also in the US Army. Moreover the concept of mindfulness has become a popular and catchy slogan worldwide. 

Mindfulness is a specific mind state of:

 • Being aware of here and now
 • Not thinking about the past of future – being present in the moment 
 • Not judging the current state – observing the reality without giving any meaning to the current moment or thinking if it is good or bad, if it is appropriate or not. Emotions are changing very fast – in the end there is nothing permanent in life.
 • Appreciating the current moment – being an observer from the outside who doesn’t give any opinion about current state. It is appreciating both the positive and negative because it inevitable part of life experience. There are no bad feelings, they all are just different feelings and having them makes us human
 • Getting in contact with self: body, needs, any feelings & emotions – allows to go deeper inside of self, what’s usually quite difficult if we live in constant rush
 • Slowing down our system without inner pressure to do something
 • It is a great tool for self development – through non-judgemental observation of thoughts, behaviours & body it gives space and opportunity to choose reactions, modify the behaviour and slow down thoughts process

I think it would be prefect to have constantly this state of mind  but one may ask if it is even possible at all? Well, for the average person in this world it may be challenging indeed.

Human brain was designed to think, create and it’s most basic task is to judge. Judging was always a survival matter since prehistory.

One could think that this state of mind is only possible for monks who spend their life meditating and the average person would never be able to mange their mind to that level. However a regular, daily  meditation practice, will not turn one into monk, but can help with relaxing, slowing down and regenerating body & mind.

Practicing mindfulness doesn’t cost any money and anyone can try it. It’s not part of any religion or believe system, luckily it doesn’t have any Guru!

It requires however will power and focus. Anyone who has courage and determination for something new may be surprised with its positive side effects.