fbpx

Korzyści z praktyki mindfulness

Mindfulness, inaczej uważność, można wprowadzić do życia z wielu powodów: czy to dla poczucia spokoju, wewnętrznego balansu, czy też dla poprawy relacji ze samym sobą lub innymi. Wszystkie te powody, podzielają jeden nadrzędny cel mindfulness, jakim jest wprowadzenie większej świadomości do życia.

Poprzez świadome bycie tu i teraz następuje lepszy, bo bardziej uważny kontakt ze sobą i otoczeniem.

Dzięki nieoceniającej obserwacji ciała i myśli pojawia się możliwość wewnętrznej konfrontacji z przekonaniami (utartymi, nawykowymi myślami), automatycznymi i odruchowymi reakcjami, sposobami radzenia sobie w różnych sytuacjach.

Przy dłuższej praktyce mindfulness coraz łatwiej dystansować się i spoglądać na to, co się wydarza w życiu z nowej, szerszej perspektywy.

Przy odrobinie chęci i samodyscypliny, myśli zaczynają zwalniać i odczuwalny jest stan odprężenia w sytuacjach wcześniej stresujących.

I to właśnie wygenerowanie tej przestrzeni – ciszy między myślami pozwala najpierw na dystans i refleksję a później świadome, nieodruchowe reakcje i długoterminową zmianę zachowań.

Jak we wszystkim konieczna jest wprawa i cierpliwość, gdyż efekty pojawią się, dopiero przy konsekwentnym praktykowaniu. 

Jedną z najbardziej skutecznych metod mindfulness jest medytacja i stosowanie właśnie tej metody zostało przebadane przez naukowców. Według badań przeprowadzonych przez Harvard University praktykowanie „uważnej” medytacji ma wpływ na ludzki mózg. Badanie na grupie dorosłych ludzi, którzy przez 8 tygodni przez 30 minut dziennie stosowali medytację mindfulness pokazało, że ma ona wpływ na neuroplastyczność mózgu oraz natęża wzrost liczby szarych komórek w obszarach odpowiedzialnych za:

  • uczenie się, pamięć
  • regulację emocji
  • empatię i współczucie
  • umiejętność dystansowania się do sytuacji
  • jednocześnie zmniejszając obszary mózgu odpowiedzialne za depresję i zespół stresu pourazowego (PTSD).

Biorąc pod uwagę wyniki badań oraz fakt, że tempo naszego życia ciągle wzrasta, popularność techniki mindfulness wydaje się być uzasadniona. Niektóre firmy wspierają swoich pracowników poprzez możliwość praktykowanie uważności w pracy. Same zyskują nie tylko opinię innowacyjnego pracodawcy, ale również osiagają w ten sposób większą kreatywność i wydajność swoich pracowników, zmniejszając przy tym potencjalne wypalenie zawodowe.

Link do prezentacji wyników badań. W prezentacji tej znajduje się również ciekawa informacja, że medytacje mogą opóźniać procesy starzenia. 

Jak mogę Ci pomóc?

Wyświetlanie 1–4 z 8 wyników

Benefits of Mindfulness Practise 

Mindfulness, can be introduced for a number of reasons, certainly everyone can be driven by different one – the main purpose of mindfulness however is to bring better self-awareness by moment to moment observation. Through the observations of the body and thoughts, it’s easier to confront with feelings (although it may be challenging at the very begining). It takes practice to find distance to thoughts and look at everything that happens from a different perspective.

After some time of regular mindfulness practise, thoughts start slow down and feeling of relaxation appears. It’s worth to mention that the process requires self-discipline to control the habitual thinking – especially judging.

One of the practice, that helps to become more mindful is meditation. According to studies carried out by Harvard University, the practice of mindful meditation can affect human brain. Study on a group of adults who for 8 weeks practiced daily 30 min mindfulness meditation showed that it influence the neuroplasticity of human brain and increase the number of gray cells produced in the areas responsible for:

  • Learning, memory
  • Regulations of emotions
  • Empathy and compassion
  • Ability to distance yourself from the situation

At the same time it is reducing the areas of the brain responsible for depression and post-traumatic stress disorder (PTSD).

Considering the results of research and the fact that the pace of our lives is constantly increasing, it seems reasonable to introduce mindfulness into daily routine. Even large corporations offer mindfulness breaks to their employees. They gain not only the reputation of a innovative employer, but also can expect improvement of creativity and efficiency among their employees, while reducing the potential rate of burnout.

Link to the presentation of research results. Some interesting information that mindful mediation, from the presentation is, that it may reduce ageing process.