fbpx

Co to jest coaching?

Idea coachingu znana z zastosowania w sporcie, jest nie tylko świetnym narzędziem do szeroko rozumianego wyznaczania i osiągania celów, ale służy również do rozwoju osobistego. Coaching daje doskonałą możliwość zmiany nawyków oraz pracy z przekonaniami.

Poprzez zadawanie odpowiednich pytań, coach pomaga zrozumieć mechanizmy myślowe przynoszące konkretne rezultaty w życiu. Coaching pozwala przyjrzeć się sobie, towarzyszącym sytuacjom z różnych stron, przez co w nieoceniający sposób daje możliwość podjęcia zmiany i dalszej pracy w kierunku znalezienia odpowiedzi na pytania i podjęcia konkretnych działań przynoszących satysfakcję.

Czym jest coaching:

 • coaching pomaga w ustaleniu celów (zarówno osobistych jak i zawodowych)
 • pomaga w podejmowaniu decyzji i tworzeniu planów działania
 • pomaga w zrozumieniu przeszkód, które mogą stać na drodze do osiągniecia celów
 • to praca na przekonaniach (o sobie i o świecie)
 • to praca z emocjami – nie ukrywaniem ich, ale dotarciem do nich i zrozumieniem ich przekazu oraz znaczenia
 • coach nadaje ramy procesu coachingu a zadaniem klienta jest znalezienie odpowiedzi na pytania i własną drogę do celów
 • coaching jest ścieżką samorozwoju i odkrywania niekiedy wcześniej nieuświadomionych informacji na temat siebie samego
 • coaching bazuje na psychologii pozytywnej – skupia się na tym, co motywuje do działania i co powoduje szczęście
 • jest doskonałym narzędziem służącym wcieleniu w życie rozwiązań dla aktualnych wyzwań

Czym coaching nie jest:

 • podawaniem gotowych rozwiązań przez coacha
 • sugerowaniem jak żyć (bo każdy jest inny i ma inne potrzeby)
 • wmawianiem na siłę, że jest się “zwycięzcą”, tylko systematycznym budowaniem wspierających przekonań
 • zagłuszaniem i tłumieniem emocji, aby za wszelką cenę osiagnać cel
 • zmuszaniem do działania – to klient sam podejmuje decyzje, co chce osiągnąć, kiedy i w jakim wymiarze
 • psychoanalizą / psychoterapią – czyli nie skupia się na przeszłości i analizie wydarzeń np. z dzieciństwa oraz ich wpływu na życie, tylko mocno bazuje na aktualnych zasobach i odpowiednim wykorzystaniu potencjału człowieka
 • nie służy jako narzędzie pomocy dla osób o zaburzeniach natury psychicznej
 • szkoleniem / treningiem z zakresu wiedzy na wybrany temat
 • mentoringiem – coaching odbywa się na równorzędnej relacji między coachem i klientem, bez tworzenia relacji uczeń-nauczyciel

Tematy na coaching

Do coacha ludzie najczęściej zgłaszają się wtedy, kiedy chcą poprawić wyniki postawionych celów, kiedy w życiu ścierają się z powtarzającymi się sytuacjami lub po prostu chcą od życia czegoś, czego sami nie potrafią nazwać – docierają do punktu, w którym coś musi się zmienić, ale nie bardzo wiadomo co.

Na coaching możesz zgłosić się z tematami, które Cię stanowią dla Ciebie wyzwanie. Na przykład gdy:

 • szukasz zmiany i nie wiesz od czego zacząć
 • powtarzasz te same, niewspierające zachowania i nie wiesz jak je zmienić
 • czujesz znudzenie, niezadowolenie tym, co masz i poszukujesz nowych jakości w życiu
 • chcesz dowiedzieć się więcej o sobie i być bardziej świadomy własnych myśli, zachowań i potrzeb
 • chcesz lepiej komunikować się z otoczeniem 
 • czujesz, że jest Ci źle i trudno Ci nazwać przyczynę tego stanu
 • czujesz się zagubiony, niepewny, co ze sobą zrobić
 • masz trudności z nazywaniem i przeżywaniem emocji 
 • poszukujesz inspiracji do rozwoju
 • przydałby Ci się zastrzyk nowej energii do działania

Jeśli czujesz, że chcesz pracować nad pewnymi obszarami w swoim życiu i potrzebujesz wsparcia, zapraszam Cię do kontaktu poprzez e-mail w celu omówienia możliwej współpracy.

Coaching, który oferuję pomoże Ci:

 • lepiej zrozumieć swoją obecną sytuację oraz własną postawę np: w relacji czy związku
 • skontaktować się z własnymi uczuciami i świadomie nimi zarządzać
 • usystematyzować natłok myśli (niezdecydowanie, brak ukierunkowanego działania, zastój) 
 • poszerzać świadomość na własny temat, poznać i zrozumieć swoje potrzeby
 • przyjrzeć się swoim wartościom i dowiedzieć się, co jest dla Ciebie najważniejsze w życiu i czy dajesz temu wystarczająco dużo uwagi, by spełniać swoje potrzeby emocjonalne 
 • podjąć decyzje o zmianie i konsekwentnie wprowadzić je w życie
 • wypracować nowy sposób działania oraz budować wspierające nawyki 
 • spojrzeć na sytuację z różnych perspektyw, tak aby zaobserwować systemy myślowe i ograniczające przekonania
 • gdy czujesz wypalenie w życiu, pracy, związkach czy relacjach spowodowane powtarzającymi się schematami zachowań
 • zrozumieć jakie relacje aktualnie budujesz a do jakich dążysz
 • poznać własne granice i umiejętnie je stawiać, tak by świadomie budować zdrowe relacje 

Jak mogę Ci pomóc?

Wyświetlanie 1–4 z 8 wyników

What is coaching?

The idea of coaching known for its use in sport is not only a great tool for broadly defined setting and achieving goals, but also serves for personal development. Coaching gives the perfect opportunity to change habits and work with limiting beliefs. By asking the right questions, coach helps to understand thought mechanisms that bring certain results in life. Coaching allows to look closer at self, accompanying situations from different sides, which in an invaluable way gives an opportunity to undertake change and further work towards getting to know self better.

What coaching is:

 • it helps in making decisions and creating action plans to achieve them
 • it helps to see and understand the obstacles that may appear on the way to achieving the goals
 • it is work on beliefs (about yourself and the world)
 • it is work with emotions – not to suppress them, but to contact with them and understand their message
 • coaching helps to set and achieve goals (both personal and professional)
 • the coach only leads the process – the client must find the answers to his/her questions and his/her own way to achieve the goals
 • it is path of self-development and self-awareness
 • it is based on positive psychology – focuses on what motivates us and what makes us feel happy
 • it can help with current problems and finding solutions for them
 • it can support building supporting beliefs about ourselves and life

What is NOT coaching:

 • providing ready solutions by the coach
 • suggesting/telling how to live
 • telling that one is a “winner” and can do/achieve anything regardless of situation
 • suppressing emotions to achieve the goal at any costs
 • psychoanalysis / psychotherapy – it does not focus solely on the past and analysis of traumatic childhood events and their impact on our lives, nor is it a help for people with mental disorders
 • forcing to do something – the client decides what he/she wants to achieve, when and to what extent
 • mentoring – coaching takes place on an equal level for the coach and the client, here nobody acts as an all-knowing mentor
 • training

Why & When the work with a coach?

Most of the time people use help of a coach when they struggle with achieving a goal or they simply do not have any goal but feel that something needs to change in their life. Coaching can also help with reoccurring situations, patterns of behaviors that one would like to change and improve.

Types of coaching:

Currently, there are various forms and new, intersting names for coaching. The most basic coaching types are: life-coaching and business coaching. As the names indicate, they focus respectively on areas related to goals in private life and professional area.

My areas of work are life, relationships and mindfulness coaching. If you are interested in experiencing personal growth, you may want to contact me to sing up for a coaching session. I would love to support you during that beautiful process.